Prohlášení o přístupnosti

Velikost textu

Velké písmo
Normální
Malé písmo

Tento portál používá CMS WordPress a byl navržen tak, aby byl plně přístupný a použitelný podle doporučení Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v2.1).

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky poskytují možnost navigace (pohybu) po portálu pomocí klávesnice.

Dostupné klávesové zkratky

Tento portál je sestaven tak, aby co nejvíce odpovídal většině mezinárodních doporučeních týkajících se klávesových zkratek. Mezi ně spadají:

1 — Titulní stránka
2 — Přejít na obsah
3 — Mapa portálu
4 — Kontaktní informace

Prohlášení o přístupnosti

Česko-japonské kulturní centrum, z.s. se zavazuje ke zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 3.9.2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Prohlášení bylo revidováno dne 12.12.2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Česko-japonské kulturní centrum, z.s.
Čs.legií 3058/7
702 00 Ostrava

Tel.: 603 396 936
e-mail: info@japanova.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz