Zásady ochrany osobních údajů

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme Česko-japonské kulturní centrum, se sídlem Čs.legií 3058/7 Ostrava, IČO 05215102, zapsaná ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 15 212, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ COOKIES A MARKETINGOVÝCH A ANALYTICKÝCH NÁSTROJŮ

na stránkách www.japanova.cz/cookies

Marketingové a analytické nástroje

 1. a) V rámci internetových stránek www.japanova.cz využíváme marketingových a analytických nástrojů třetích osob, které prostřednictvím identifikátorů cookies vyhodnocují chování a úkony jednotlivých uživatelů internetových stránek. Účelem užití těchto nástrojů je analýza užívání stránek www.japanova.cz s cílem zvýšit komfort uživatele, nabízet uživateli obsah odpovídající jeho zájmům a preferencím, které jsou z jeho chování odhadnutelné, a další marketing a nabízení našich služeb.
 2. b) Pomocí těchto marketingových nástrojů jsme schopni získat informace, umožňující identifikaci konkrétního uživatele stránek nebo jeho zařízení a zjištění některých informací o jeho chování a preferencích. Uvedené marketingové nástroje jsou provozovány prostřednictvím třetích osob (jejich poskytovatelů), kteří jejich prostřednictvím informace o konkrétní fyzické osobě rovněž získávají.

Cookies nezbytné ke správné funkci internetových stránek

 1. a) Vedle cookies určených k provozu analytických a marketingových nástrojů na stránkách www.japanova.cz užíváme rovněž další cookies, určené k zajištění plné a bezchybné funkčnosti stránek. Tyto cookies nám neposkytují žádné informace umožňující identifikaci konkrétního uživatele.

Zpracování osobních údajů v rámci marketingových a analytických nástrojů

 1. a) Vzhledem k tomu, že marketingové nástroje dle bodu 1) umožňují identifikaci konkrétní fyzické osoby, dochází při jejich využití ke zpracování osobních údajů, přičemž provozovatel těchto stránek je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).
 2. b) Právním základem zpracování osobních údajů je v případě informací získaných z cookies dle bodu 1) souhlas uživatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Tento souhlas je primárně udělen umožněním přijímání cookies v nastavení internetového prohlížeče, používaného uživatelem k přístupu na stránky www.japanova.cz, a může být plošně kdykoliv odvolán zakázáním cookies v prohlížeči.

c)Uživatel bere na vědomí, že u některých poskytovatelů (Google, facebook) není možné zakázání daného nástroje pouze s účinností pro konkrétní internetovou stránku, ale je zapotřebí zakázat daný nástroj pro všechny internetové stránky navštívené prostřednictvím prohlížeče uživatele, v rozhraní příslušného poskytovatele.

 1. d) Zakázáním daných nástrojů se rovněž zruší poskytování jakýchkoli informací jejich provozovatelům. Uživatel však bere na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování jeho osobních údajů, získaných a zpracovávaných na základě používaných nástrojů do okamžiku odvolání souhlasu
 2. e) Ke zpracování osobních údajů se vztahují následující práva uživatelů jakožto subjektů údajů:

právo na přístup k osobním údajům;

právo na opravu a výmaz údajů;

právo na omezení zpracování;

právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů odmítnutím příslušných nástrojů;

právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

 1. f) Poskytnutí osobních údajů v rámci analytických a marketingových nástrojů není pro uživatele povinné, vzhledem k tomu že užívání internetových stránek www.japanova.cz je zcela dobrovolné a nenařizuje je žádný právní předpis. Neudělením nebo odvoláním souhlasu dle těchto pravidel nejsou dotčeny základní funkcionality internetových stránek, nelze však vyloučit, že nebudou dostupné některé pokročilé funkce.
 2. g) Poskytnutí osobních údajů využitím kontaktního formuláře je povinné pouze v mezích nutných údajů pro zpětné kontaktování. Osobní údaje nejsou nijak dále zpracovávány a uchovávány jsou pouze po nezbytně dlouho dobu pro zpětnou komunikaci. Data neposkytujeme třetí osobě.
 3. h) Poskytnutí osobních údajů v kontaktním formuláři, konktrétně povinné emailové adresy a celého jména a nepovinného telefonního čísla slouží pouze ke zpracování nabídky poptávaných služeb a zpětnou komunikaci. Data jsou uchovávány pouze po dobu zpracování kontaktu. Data neposkytujeme třetí osobě.

Dostupnost pravidel

 1. a) Tato pravidla jsou dostupná každému uživateli stránek www.japanova.cz v příslušné sekci stránek. V rozsahu zpracování osobních údajů obsahují v kontextu dalších informací uvedených na stránkách informace o zpracování osobních údajů uživatelů ve smyslu čl. 13 Nařízení.