Back
face_boy

Tomáš Cink

překladatel

Japanolog a veliký milovník Japonska, který se nemalou měrou zasloužil o vznik Česko-japonského kulturního centra. Do naší knihovny zapůjčil desítky publikací japonských autorů ze své sbírky.

Další členové